Tematické okruhy

Informatika pro začátečníky i pokročilé

Aplikační architektura CRM Má tři základní části: operační, analytickou a kooperativní. 1. Operační část CRM je zaměřena na automatizaci a řízení základních podnikových procesů týkajících se ASP (Application Services Provider) Definice, koncept, výhody a...

Cestovní ruch a Gastronomie

Agroturistika Výsledkem této práce je několik důležitých zjištění.Agroturistika může být významným prostředkem rozvoje nejen dané vesnice, ale i celé obce nebo kraje. Nepřináší totiž dodatečné zdroje příjmů pouze provozovateli farmy, ale dokáže vyvolat ekonomické...

Chemie – A-Z

Acidobazické děje  Acidobazický děj – děj, při kterém dochází k přenosu protonu (=protolytická reakce) děj, který se uskutečňuje mezi kyselinami a zásadami Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie kyselin a zásad – nejstarší kyseliny...

Účetnictví a mzdy – základní pojmy

Administrativa daně z nemovitosti, silniční daň – příslušný je Finanční úřad v jehož obvodu se nemovitost nachází (může být i více Finančních úřadů – vůči každému z nich plním samostatně) Agenda cestovních náhrad  Náhrada...

Ekonomie A-Z

Absolutní a komparativní výhody Absolutní: – monopol podmínek daného státu(diamanty se těží jen v několika státech, klimatické podmínky pro pěstování ovoce…, Holandsko je výrazný pěstitel brambor pro EU) Afrika Přes značné nerostné bohatství je...

Němčina – Gramatika

Aussenhandel   Die Aufgabe des Aussenhandels ist die Ausfuhr und die einfuhr von Waren. Hier gehören auch der Kauf und Verkauf von Patenten und Lizenzen. Bankwesen  Die Bank ist eine private oder öffentlich-staatliche Unternehmung, die...

Němčina – Konverzace

Ausbildung = Ausbildung verändert die Menschen Ich bin als 7-Jähriges Mädchen in die Grundschule gekommen. Da war ich 5 Jahre, bis ich eine Aufnahmeprüfung aufs Gymnasium geschafft habe. Bekleidung = Kleider machen Leute Muss...

Fyzika

Elektromagnetické záření Vlnová délka: Elektromagnetické záření vyzařují látky jako záření tepelné nebo je záření vyvoláno vnějším působením (např. působením elektrického pole vznikají výboje v plynech). Elektrostatika Elektrický náboj Náboj jednoho coulombu projde průřezem vodiče...

Cenné papíry a kapitálové trhy

Akcie Akcie = cenné papíry s nimiž jsou spojena práva akcionářů: 1– podíl na zisku 2 – podílení se na řízení 3 – podílení se na likvidačním zůstatku Akcie : Podíl na majetku a....

Dějepis

Antická kultura  Antická kultura ŘECKO : 1) UMĚNÍ A KULTURA V ARCHAICKÉM OBDOBÍ : a) Literatura : Homér : “ Ilias a Odysea „ Atentát na Reinharda Heydricha:   27. května 1942 – skupina...