Rubrika: Český jazyk

Čeština – Literatura v letech

  Antická literatura – Antická řecká literatura (8.stol. př.n.l. – 5stol. n.l.)  Antická kultura – tj. kultura starého Řecka a Říma je podkladem evropské vzdělanosti. Baroko – od druhé pol.16.stol. vznikla v Evropě tvorba,která...

Čeština – Spisovatelé

Angl. spisovatelé 50. let anglická … – Angl. spisovatelé 50. let anglická literární skupina (dramatici a prozaici) působící od 50. let 20. století- jedná se o literární skupinu, Česká moderna Naši mladí spisovatelé se...

Čeština – Literatura a Divadlo

Absurdní drama –člověk zachycen v situaci úzkosti,nepřítomnost souvislého děje,neexistuje psychologická motivace jednání postav,devalvace jazyka,která ztrácí svou sdělovací funkci Aktualizace užití neobvyklého, nového výrazu k upoutání čtenáře a oživení textu – způsoby aktualizace:▫ ve spisovném...

Čeština – Vývoj jazyka

Bible jako základ slovesné kultury středověku, počátky křesťanství v evropských literaturách, zvláště v literatuře na našem území Starověké písemnictví – nejstarší písemné památky vznikaly díky orientálním kulturám, Jazyky indoevropské, jazyky slovanské – jejich vývoj...

Čeština – Mluvnice

Administrativní styl a jeho útvary – jednací styl zaměřený na sdělení faktů a ovlivnění adresáta forma: většinou psaná, „formální“ znaky: schematičnost, stereotypnost, přesné údaje, anonymita autora i adresáta, Aktualizace užití neobvyklého, nového výrazu k...