Rubrika: Ekonomie

Ekonómia

Akcie Prioritné akcie:sú zvýhodnené tak, že majú stálu dividendu, určenú pevným percentom nominálnej hodnoty. V ich vyplácaní má prednosť. Výnos je stanovený vyššie ako z dlhodobého úveru. Analýza aktív Vládne CP, ktoré vydáva MF...

Vzory dokumentov

Dohoda o hmotnej zodpovednosti Komerční banka, as, pobočka národnej 24 Cheb, PSČ 350 02, zastúpená vedúci pokladničného úseku pani Jarmila Hlavsovou. Dohoda o pracovnej činnosti Túto dohodu uzatvárajú zamestnávatelia s fyzickými osobami, na pracovné...

Korespodence a Vzory dokumentů

Dodací list Slouží pro kontrolu zásilky a posílá se buď poštou nebo se vkládá přímo do zásilky. Pokud prodávající přiváží zboží svým dopravním prostředkem Dodací list Seznam zaslaného zboží a jeho množství (resp. seznam...

Podnikové finance

Aktiva Když rentabilita celkového kapitálu před úhradou úroků a daní přesahuje úrokovou míru z cizího kapitálu, znamená to pro firmu příznivou situaci. Analýza rozdílových ukazatelů K analýze a řízení finanční situace firmy slouží rozdílové...

Bankovnictví a Pojišťovnictví

Akreditiv – vystaví pouze B na žádost příkazce; zaplatí z jeho účtu beneficientovi po předložení požadovaných dokumenty B odpovídá za správnost a úplnost dokumentů ale ne za předmět transakce; Aktiva = Pasiva A =...

Veřejné finance

Caldorovo zlepšení 1. DANÉ VÝCHODISKO PŘINÁŠÍ PARETOVO ZLEPŠENÍ 2. TI KTEŘÍ JSOU ZMĚNOU POSTIŽENI, MĚLI BY BÝT V BUDOUCNU (ALESPOŇ HYPOTETICKY) KOMPENZOVÁNI Celní postup při dovozu – celní řízení se zahajuje podáním Jednotné celní...

Mezinárodní finance

Bilance centrální banky – největší pasivum = oběživo – pasiva a aktiva činí 646 mld. Kč – pasiva: 209 mld. oběživo, největší položku tvoří závazky vůči bankám – repo-operace 344 mld. Kč Centra světové...

Ekonomie A-Z

Absolutní a komparativní výhody Absolutní: – monopol podmínek daného státu(diamanty se těží jen v několika státech, klimatické podmínky pro pěstování ovoce…, Holandsko je výrazný pěstitel brambor pro EU) Afrika Přes značné nerostné bohatství je...

Cenné papíry a kapitálové trhy

Akcie Akcie = cenné papíry s nimiž jsou spojena práva akcionářů: 1– podíl na zisku 2 – podílení se na řízení 3 – podílení se na likvidačním zůstatku Akcie : Podíl na majetku a....