Rubrika: Chemie

Chemie – A-Z

Acidobazické děje  Acidobazický děj – děj, při kterém dochází k přenosu protonu (=protolytická reakce) děj, který se uskutečňuje mezi kyselinami a zásadami Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie kyselin a zásad – nejstarší kyseliny...