Rubrika: Marketing

Markenting Sk

Analýza citlivosti Analýza citlivosti vychádza z explicitného zobrazenia vplyvu faktorov rizika na efekty podnikateľského projektu, vyjadrené napr. pomocou výnosnosti tohto projektu, Ekonomické prostredie – sú to faktory ovplyvňujúce kúpnu silu obyvateľstva a štruktúru ich...

Marketing – Stručný výklad pojmů

Adam Smith – Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776) – ucelený systém politické ekonomie – ekonomický liberalismus Aktivní přístup k získání informace… – sám kupující informace vyhledává Pasivní přístup – zákazník neprojevuje...