Rubrika: Psychologie a Sociologie

Sociálné vedy

Albion Small, Robert Ezra Park Albion Small – skúmal asociácie, spoločnosť je nim tvorená a v nich sa prejavuje prekrívanie záujmov, buď ide o boj, alebo o nové formy združovania Analýza dokumentov Dokumentom sa...

Psychológia

Abnormalita Definovať (vymedziť) ju možno: – pozitívne – uvedením a charakterizovaním hlavných príznakov a prejavov Agresia Vrodená agresivita – Freud – ľudia čerpajú z 2 základných zdrojov energie – životodárne a o rozkoš usilujúce...

Studium Psychologie – Stručný vyklad pojmů

Adler, Jung, Pavlov, Bechtěrev, James ALFRÉD ADLER – židovský lékař, kritizoval Fredův sexualismus, dle něho je to touha ppo moci=) individuální psychologie KAREL GUSTAV JUNG- nebyl Žid, švýcarský lékař, Freud si ho vážil, Jung...

Sociologie

Česká sociologie  – 20., 30. léta 20. století Škola pražská: – orientována na pozitivismus (= prokazatelné jevy ) T.G.Masaryk Gustav Adolf Hunder Břetislav Fousta Škola brněnská: Čeští sociologové, Metody sociologie Čeští sociologové – nežijící:...