Rubrika: Management

Personální management

Aktivní politika zaměstnanosti – čerpání prostředku na akt. pol. bylo direktivně limitováno a nevyvíjelo se v proporcích s růstem NZ (1993-96 pocty NZ skoro shodné, ale náklady na akt. pol. se v roce 1996...

Strategický management

Améba Management System Podnik rozdělen na části (vlastní řízení, účetnictví, podnikatelský záměr). Améby mezi sebou obchodují – podle rozvoje tržních příležitostí a druhu produktu, jednotlivé améby se rozšiřují, mění nebo zanikají. Analýza prostředí strategického...

Management – Stručný výklad pojmů

Akcie = cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka, a to: • podílet se na zisku (výplata dividendy) • podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě akcionářů) Akcie, dluhopis,...