Tematické okruhy

Čeština – Literatura v letech

  Antická literatura – Antická řecká literatura (8.stol. př.n.l. – 5stol. n.l.)  Antická kultura – tj. kultura starého Řecka a Říma je podkladem evropské vzdělanosti. Baroko – od druhé pol.16.stol. vznikla v Evropě tvorba,která...

Čeština – Spisovatelé

Angl. spisovatelé 50. let anglická … – Angl. spisovatelé 50. let anglická literární skupina (dramatici a prozaici) působící od 50. let 20. století- jedná se o literární skupinu, Česká moderna Naši mladí spisovatelé se...

Čeština – Literatura a Divadlo

Absurdní drama –člověk zachycen v situaci úzkosti,nepřítomnost souvislého děje,neexistuje psychologická motivace jednání postav,devalvace jazyka,která ztrácí svou sdělovací funkci Aktualizace užití neobvyklého, nového výrazu k upoutání čtenáře a oživení textu – způsoby aktualizace:▫ ve spisovném...

Čeština – Vývoj jazyka

Bible jako základ slovesné kultury středověku, počátky křesťanství v evropských literaturách, zvláště v literatuře na našem území Starověké písemnictví – nejstarší písemné památky vznikaly díky orientálním kulturám, Jazyky indoevropské, jazyky slovanské – jejich vývoj...

Funkce orgánů

Dýchací orgány: – ryby dýchají žábrami, některé navíc i plicními vaky – žábry v žaberní dutině, u kostnatých tvoří dvojice řad žaberních lupínků zvaných holobranchie Genetická proměnlivost ( variabilita v rámci druhu, mutace )...

Člověk

Čidla (Smysly) Interoreceptory – čidla ve vnitřních orgánech Proprioreceptory – čidla v pohybové soustavě (kloubní receptory, svalové vřeténko, Golgiho šlachová tělíska) Exteroreceptory – informace o vnějším světě Dýchací soustava člověka Mechanika dýchání nádech (inspirium)...

Rostliny

  Botanická zahrada – Brno a okolí Botanická zahrada je uměle vytvořený ekosystém, jehož primární úlohou je chránit, zachovávat a nejlépe zvyšovat rozsah genetické rozmanitosti pěstovaných jedinců. Brambory Hnojení – brambory vyžadují zásadně organické...

Živočichové – Menší

Evoluce živočichů Na počátku jsou bičíkovci, kteří se orientovali na heterotrofní výživu – živočišné kmeny se začaly vyvíjet už ve starohorách,na začátku prvohor byly už hlavní živ. kmeny zformovány Bičíkovci (Euglenozoa) Hlavním znakem bičíkovců...

Živočichové

Blešivec potoční a Rak 12-15 cm V. -VIII. Náš nejrozšířenější a nejhojnější blešivec s tělem zploštělým ze stran, žije v tekoucích vodách, kde se pohybuje na boku mezi rostlinami i pod kameny. Bílkoviny –...

Vznik a vývoj organismů

Charakteristické vlastnosti prokaryotních organismů a) Přehled přirozeného systému živé přírody a. Prvojaderní X jaderní b. Jednotlivé říše a podříše c. Další systematické jednotky pH prostředí zdroj ve vodě H2CO3 euryontní, stenoiontní, acidofilní: do 6,4...