Tematické okruhy

Zdravotnictví – Stručný výklad pojmů

Aberace postihující autozomy – tělesné defekty, oligofrenie – čím větší autozomy, tím větší aberace – pouze některé choroby jsou slučitelné se životem Acidobazická rovnováha ABR Základem života je rozklad energeticky bohatých sloučenin uhlíku a...

Barvící metody

Barvení azanem. Zkvalitňování parafinu Barvení azanem – přehledná barvící metoda, slouží k odlišení kolagenního vaziva1) Deparafinace (X1, X2, A1, A2) – 5 minut, oplach ve vodě – 5 minut 2) Azokarmín při 58°C –...

Protetická technologie

Artikulační přístroje historie: •1805 Jean Babtiste Gariot -první kovový artikulátor umožňující šarnýrový pohyb •1854 Bonwill popsal trojúhelník -1859 k aplikaci 4 palcové teorie ( 1 palec =2,54 cm) sestrojil anatomický artikulátor- Broušení a brusné...

Základy společenských věd

Abstrakce   Stupně abstrakce Co je to abstrakce – forma poznání zakládající se na myšlenkovém odhlížení od nepodstatných vlastností Agonistické chování   – na ulici uvidím peněženku s balíkem dolarů. Nikde nikdo. Vyžaduje to bleskovou...

Filosofie a filosofové

Albert Camus Albert Camus – vymyká se z abstrahovaného zobecňování, nechtěl být označován za existencialistu – Nobelova cena za literaturu · Cizinec · Mor · Calligula · Mýtus o Sezifovi · Člověk revoltující Alfred...

Pedagogika – Stručný výklad pojmů

Agrese a šikana jako výchovné problémy  Pojmy: agrese, šikana, druhy šikany, diagnostické znaky šikany, vývojové stupně šikanování, řešení a prevence šikany Agrese = napadení, řada psychologů tvrdí, že je naučená na základě zkušeností, Alternativní...

Studium Psychologie – Stručný vyklad pojmů

Adler, Jung, Pavlov, Bechtěrev, James ALFRÉD ADLER – židovský lékař, kritizoval Fredův sexualismus, dle něho je to touha ppo moci=) individuální psychologie KAREL GUSTAV JUNG- nebyl Žid, švýcarský lékař, Freud si ho vážil, Jung...

Sociologie

Česká sociologie  – 20., 30. léta 20. století Škola pražská: – orientována na pozitivismus (= prokazatelné jevy ) T.G.Masaryk Gustav Adolf Hunder Břetislav Fousta Škola brněnská: Čeští sociologové, Metody sociologie Čeští sociologové – nežijící:...

Právo – Studium – Srtučný výklad pojmů

Agenturní zaměstnávání – zvláštní typ pracovního poměru (par. 308 – 309 Zák. Pr.) – agentura využívá své zaměstnance tak, že je poskytuje jiným zaměstnavatelům – zaměstnavatelem je agentura – mezi agenturou a uživatelem se...

České právo – stručný výklad pojmů

Advokacie  Základní pojmy – Právní úprava – zákon o advokacii (č. 85/1996 Sb.) v platném znění Advokát = právní zástupce z povolání, splňující zákonem stanovené předpoklady, který Akcie – cenný papír opravňující akcionáře podílet...