Rubrika: Biologie

Biologie Různé

Abiotické faktory – tlak, vítr a ph prostředí sklerenchematických a kolenchematických pletiv ● Tlak -na tlak jsou citliví homoiotermní živočichové (savci) – stenobarické organismy ● Vítr -hiltoping – hmyz využívá větru, aby je dostal...

Funkce orgánů

Dýchací orgány: – ryby dýchají žábrami, některé navíc i plicními vaky – žábry v žaberní dutině, u kostnatých tvoří dvojice řad žaberních lupínků zvaných holobranchie Genetická proměnlivost ( variabilita v rámci druhu, mutace )...

Člověk

Čidla (Smysly) Interoreceptory – čidla ve vnitřních orgánech Proprioreceptory – čidla v pohybové soustavě (kloubní receptory, svalové vřeténko, Golgiho šlachová tělíska) Exteroreceptory – informace o vnějším světě Dýchací soustava člověka Mechanika dýchání nádech (inspirium)...

Rostliny

  Botanická zahrada – Brno a okolí Botanická zahrada je uměle vytvořený ekosystém, jehož primární úlohou je chránit, zachovávat a nejlépe zvyšovat rozsah genetické rozmanitosti pěstovaných jedinců. Brambory Hnojení – brambory vyžadují zásadně organické...

Živočichové – Menší

Evoluce živočichů Na počátku jsou bičíkovci, kteří se orientovali na heterotrofní výživu – živočišné kmeny se začaly vyvíjet už ve starohorách,na začátku prvohor byly už hlavní živ. kmeny zformovány Bičíkovci (Euglenozoa) Hlavním znakem bičíkovců...

Živočichové

Blešivec potoční a Rak 12-15 cm V. -VIII. Náš nejrozšířenější a nejhojnější blešivec s tělem zploštělým ze stran, žije v tekoucích vodách, kde se pohybuje na boku mezi rostlinami i pod kameny. Bílkoviny –...

Vznik a vývoj organismů

Charakteristické vlastnosti prokaryotních organismů a) Přehled přirozeného systému živé přírody a. Prvojaderní X jaderní b. Jednotlivé říše a podříše c. Další systematické jednotky pH prostředí zdroj ve vodě H2CO3 euryontní, stenoiontní, acidofilní: do 6,4...

Buňky

Bakterie v ovzduší a ve vodě -z půdy -ve vlhku je méně bakterií než v suchu ( nad mořem je jich méně než nad pevninou) -ve městech je bakt. více, než na venkově Buňka...