Tematické okruhy

Etika

Altruizmus Altruizmus – tvrdí, že morálnou povinnosťou jednotlivca je usilovať sa o dobro iných bez ohľadu na svoje vlastné dobro. Analytická etika Analytická filosofie zdůrazňuje klíčovou roli jazyka ve filosofickém zkoumání. Autorita a zavedenie...

Masáže

Alternativní masažní 1. Jednoduché pomůcky § kartáče § dřevěné nebo pryžové koule § válečky § tenisové míčky § pásy Doporučení pro výběr masážních prostředků – znát účinky: o složení přípravku o doba trvanlivosti (snížená...

Dějiny umění

7 divů světa starověku Dějiny divů – Sedm divů světa je všeobecně známý seznam unikátních starověkých staveb v oblasti Středozemního moře a na Středním východě. Číslu sedm byl dlouho přičítán zvláštní význam. Dějiny umění...

Tělesná výchova a sport

400 m:  – úseky 150 až 200 m max. rychlostí – krátké úseky z nízkého startu max. rychlostí (reakční i akcelerační rychlost) – krátké úseky do 100 m stupňovaně Adaptace na výkon ve vysoké...

Angličtina – Různé, Historie, Zdraví

1688 Glorious revolution the throne was offered to Mary (daughter of Charles’s II. brother) and her Protestant husband William of Orange 18th century significant as a power of GB technical (industrial) revolution – the...

Španělština

Autores importantes del habla Espaňol Para mí el más famoso autor que habla español es Márquez. Autor contemporáneo con obras publicadas en la segunda mitad del siglo XX. El paseo por praga:  Empezamos en...

Umělecké styly

20. léta – komunistické režimy, bída – většina inteligence orientována do leva – v polovině 20. let se situace zlepšila, revoluční vlna opadla – život začal být veselejší… Abstraktivní malířství – oproštění od závislosti...

Osobnosti

Adolf Born (* 1930) Český grafik a ilustrátor.Ve volné grafice a ilustracích uplatňuje vedle nezaměnitelné kresby Alfons Mucha – český malíř, kreslíř a grafik – v mládí zaměstnán jako dekorační malíř – pak působil...

Hudba a Skladatalé

Česká hudba 19. stol. – poč. 20. stol.   – romantismus = 1. pol. 19. stol. – + BEDŘICH SMETANA – (bra pro da li dvě hu če vy) Elementární útvary v hudbě a)...

Zeměpis – Strušný výklad pojmů

Afrika – Západní, Centrální – obyvatelstvo – nejvíce v Nigérii – všechny země jsou chudé, i když je zde velké množství nerostných surovin Alžírsko , Tunis, Maroko – Obyvatelstvo muslimské a arabské – jazyk...