Tematické okruhy

Slovenština – Slovenčina

Básnik a žena -básnická skladba – lyrická poéma v podobe rozhovoru básnika a ženy – pôvodne 4 časti (Jar, Leto, Jeseň, Zima), po 10 rokoch dopísal 5. časť Mladí rozhnevaní muži Skupina mladých anglických...

Informatika sk

Alokácia fragmentov Pre alokáciu fragmentov na príslušné zdroje platí to isté, čo pre distribuované DBS. Spôsob alokácie fragmentov záleží na počte a cene aktualizácie, počte, Architektúry počítačových sietí siete LAN, MAN, WAN a ich...

Tělesná výchova a zdraví

Adaptační mechanismy Adaptace = obecný biologický ději, soubor určitých morfologických, biochemických, funkčních i psychologických změn v organismu Alergie Atopické – chorobný syndrom, na podkladě genetiky, schopnost vyvinout na přirozené alergeny svého prostředí přecitlivělé reakce...

Markenting Sk

Analýza citlivosti Analýza citlivosti vychádza z explicitného zobrazenia vplyvu faktorov rizika na efekty podnikateľského projektu, vyjadrené napr. pomocou výnosnosti tohto projektu, Ekonomické prostredie – sú to faktory ovplyvňujúce kúpnu silu obyvateľstva a štruktúru ich...

Geografia

Afrika / Austrália – Štáty Afrika: (30 mil. km2, 732 mil. o., 23 o./km2) Oblasti: 1. Pohorie Atlas (cez Tunis, Alžírsko, Maroko); 2. Tabuľová Afrika (Saharsko-sudánska rovina, Hornoguinejská vys., Konžsko-Kalaharská panva, Kapské vrchy, Madagaskar);...

Vzory dokumentov

Dohoda o hmotnej zodpovednosti Komerční banka, as, pobočka národnej 24 Cheb, PSČ 350 02, zastúpená vedúci pokladničného úseku pani Jarmila Hlavsovou. Dohoda o pracovnej činnosti Túto dohodu uzatvárajú zamestnávatelia s fyzickými osobami, na pracovné...

Pedagogika sk

Andragogika  Predmet pedagogiky dospelých – Je výchova dospelého človeka duševnej a fyzickej zrelosti, spoločenskej Osobnosť učiteľa • Tvorivosť a iniciatíva – predpoklad uplatňovať humanistickú koncepciu výchovy a vzdelávania – učiteľ má teoretické informácie o...

Umenie

Anglicko – sprvu (na prelome stročia ako jediná krajina) mala vlastnú produkciu schopnú konkurovať francúzskej – angl. producenti ovládali vnútorný trh, exportovali do str. Európy, ba aj do Francúzska Dejiny filmu U S A...

Anatómia

Alanín Alanín-môže v ľudskom tele vznikať transaminácou z kys. pyrohroznovej; skupina NH2 Biele krvinky 8) Biele krvinky – Leukocyty sú krvné bunky s jadrami, s rozdielnou veľkosťou a morfológiou. Podľa toho či majú v...

Korespodence a Vzory dokumentů

Dodací list Slouží pro kontrolu zásilky a posílá se buď poštou nebo se vkládá přímo do zásilky. Pokud prodávající přiváží zboží svým dopravním prostředkem Dodací list Seznam zaslaného zboží a jeho množství (resp. seznam...