Štítek: Psychológia

Psychológia

Abnormalita Definovať (vymedziť) ju možno: – pozitívne – uvedením a charakterizovaním hlavných príznakov a prejavov Agresia Vrodená agresivita – Freud – ľudia čerpajú z 2 základných zdrojov energie – životodárne a o rozkoš usilujúce...