Štítek: Marketing sk

Markenting Sk

Analýza citlivosti Analýza citlivosti vychádza z explicitného zobrazenia vplyvu faktorov rizika na efekty podnikateľského projektu, vyjadrené napr. pomocou výnosnosti tohto projektu, Ekonomické prostredie – sú to faktory ovplyvňujúce kúpnu silu obyvateľstva a štruktúru ich...