Štítek: Učtovnictvo

Učtovnictvo

Analytická evidencia Syntetické účty (klasické, napr. Dodávatelia) sa používajú kvôli prehľadnosti, ale často je zaujímavé aj poznať ich obsah podrobnejšie Preto sa k syntetickým Bankový účet Má dať Dal Text Suma Text Suma Začiatočný...