Štítek: Marketing

Marketing – Stručný výklad pojmů

Adam Smith – Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776) – ucelený systém politické ekonomie – ekonomický liberalismus Aktivní přístup k získání informace… – sám kupující informace vyhledává Pasivní přístup – zákazník neprojevuje...